Trosa Folkets Husförening upa.
Smäckbrogatan 25      Se karta
619 34 TROSA
Telefon: 0156-121 72
Mobiltelefon: 070-844 1223
e-post: info@trosafolketshusforening.se
Organisations nummer: 719000-4213
 
 Styrelsen  Telefon  Mail
 Ordförande  070-844 1223  Mikael Karlström
 Ledamot  073-053 4058  Martin Snygg
 Kassör  073-342 8177  Maud Karlsson
 Ledamot  076-167 11 69  Lena Ahlström
 Supleang  070-456 1757  Ricken Svensson Nyqvist
 Supleang  070-677 27 41  Louise Gernandt
 Ledamot  073-037 59 45  Lasse Söderling
 Ledamot  070-547 9457  Torolf Ekstrand
 Bio Ansvarig och Supleang  073-983 2622  Sven Omvik
     
 Övrigt  Telefon  Mail
 Bokning (Trosa Kommun)  0156-520 00  Trosa Kommun (Kultur o Fritid / Boka Lokal)
 Vaktmästare Trosa Skärborgarnas Hus (Trosa Kommun)  070-171 0000  Bokning hos Trosa Kommun