Verksamhetsplan för Trosa Folkets Husförening upa

 

Samarbeta med kulturföreningarna i kommunen.
Samverka med skolor för barn- och ungdomsverksamhet.
Verka för att biografverksamheten skall fortsätta att utvecklas genom den digitaliserade biografen.
I mån av medel medverka i olika kulturarrangemang såsom Opera och Liveföreställningar.