Här publiceras nyheter som berör andelsägarna till Folkets Hus Förening u.p.a. !

 

OBS ! På grund av Corona smittorisk är årsmötet inställt !!

 

 

Styrelsen